Politie
 

Spoed   112 
Algemeen nummer 0900-8844
Wijkagent Kluis Eric Salden               Brandweer

Spoed 112 
Zuid Limburg 0884507450 
Post Geleen 0464749983 Gezondheid

Spoed 112
Orbis Medisch Centrum 088-4597777
Huisartsenpost 046-4009925
GGD Spoedeisende hulp 046-8506666Misdaad

Meld misdaad anoniem 08007000
Buurtpreventie team  

 

 

HelingbestrijdingDit is niets anders dan mensen ervan weerhouden gestolen goederen te kopen.In dit artikel wil ik iedereen enkele tips aan de hand doen over hoe men kan meewerken om het voor de heler oninteressant te maken gestolen goederen te kopen.

Indien u al uw goederen merkt, zal dit de inbreker / dief, mogelijk weerhouden uw goederen weg te nemen. Gemerkte goederen zijn namelijk moeilijker te verkopen dan niet gemerkte goederen.

Zonder al te veel moeite kan men met een onuitwisbare stift, een kraspen b.v. de postcode met huisnummer op het goed schrijven of krassen. U kunt ook een niet verwijderbare sticker plakken.
Verder kunt u van alle (waardevolle) voorwerpen foto’s maken. Op de achterzijde van de foto zou u een goede omschrijving kunnen geven (b.v. merk, type, serienummer e.d.).
Bij kleinere voorwerpen, zou u een liniaal naast de goederen kunnen leggen, waardoor de afmeting duidelijk wordt.

Wordt er iets van u gestolen dan wilt u dit zo gedetailleerd mogelijk melden bij de politie en bij uw verzekeringsmaatschappij. Des te groter is de kans dat u uw spullen weer terug krijgt. Een goede omschrijving van het gestolen goed (eventueel met foto) helpt in elk geval bij het terugvinden van de goederen.

Uw wijkagent,


Als de sirene gaat

RampenGa naar de website van Denk vooruit
Ga naar binnen
Sluit ramen en deuren
Schakel de luchtverversing uit
Zet radio en TV L1 aan om informatie en instructies af te wachten
Rampenzender radio L1 95.3 en 100.3 FM


Bij u in de buurt

Er staan zo'n 3800 sirenes door heel Nederland. Ze worden allemaal bediend door de lokale overheid. Dat wil zeggen: de sirene bij u in de buurt gaat alleen als u ergens voor gewaarschuwd moet worden. Woont u in Groningen en er gebeurt in ramp in Zeeland, dan zal de sirene bij u in de buurt hoogstwaarschijnlijk zwijgen. Zoals gezegd: de sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Maar niet het enige. Het kan ook zijn dat er een radiowagen door de straat komt. Of de politie bij u aan de deur. Belangrijk is in elk geval dat u de instructies van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt. Belangrijk voor uw eigen veiligheid.

 

Maandelijkse test.

Elke eerste maandag van de maand worden om 12.00 uur de sirenes in Nederland getest. Die test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt. De gemeente, de eigenaar van de sirene, zou dat ook op een ander willekeurig tijdstip kunnen doen. Alleen: dan zou u ervan kunnen schrikken. U zou dan kunnen denken dat er iets ernstigs aan de hand is. Want als de sirene gaat, is er iets ernstigs aan de hand.


Heeft u een klacht of de sirene niet gehoord?
Meld dit bij de Brandweer !

Kijk voor meer informatie op Risicokaart.


Burgeralarmering bij calamiteiten

Voor de inwoners van Sittard-Geleen is burgeralarmering beschikbaar. In geval van een calamiteit worden de inwoners van het bedreigde gebied dan gebeld door de brandweeralarmcentrale. Ze ontvangen dan korte informatie over wat er aan de hand is en wat men vooral wel of niet moet doen. Het gemeentebestuur biedt deze telefonische dienst aan, aanvullend op de berichtgeving op de rampenzender L1 en op de inzet van de kende waarschuwingssirenes. De dienst is beschikbaar voor iedereen die zich daarvoor aanmeldt. U kunt zichzelf aanmelden, maar u kunt ook iemand aanmelden die dat niet zelf kan doen.


Eenvoudige aanmelding

U klikt op de link naar Burgeralarmering. U geeft uw naam, telefoonnummer en postcode op, een persoonlijke code die u zelf bedenkt en vervolgens moet u kiezen of u een spraakbericht wilt ontvangen of een SMS-bericht, en u geeft uw telefoonnummer in.

Waarom de postcode: daarmee kunnen we de link leggen tussen het bedreigde gebied en de telefoonnummers die we daarin moeten bellen. Waarom de persoonlijke code: om ervoor te zorgen dat niemand anders dan uzelf uw gegevens kan wijzigen.

De gegevens die u invoert worden opgeslagen in een computer.


Gratis dienst

U kunt volkomen gratis van de burgeralarmering gebruik maken. De aanmelding en de berichten die u ontvangt kosten u niets.


Snel en grootschalig bellen

Het bellen zelf gebeurt door een ‘belcomputer’. Die kan in korte tijd grote aantallen spraakberichten en SMS-jes versturen. De computer wordt bediend door de brandweeralarmcentrale Zuid Limburg.


Ook voor bedrijven beschikbaar

Ook als u niet in Sittard-Geleen woont maar er wel werkt, kunt u van deze service gebruik maken. Immers ook de plek waar u werkt kan in bedreigd gebied liggen. U vult dan de postcode in van uw werkadres en uw eigen telefoonnummer.


Tests

Iedereen die zich aanmeldt zal enkele malen per jaar een testbericht ontvangen.


Voor en met inwoners ontwikkeld

De gemeente heeft het systeem van burgeralarmering ontworpen mede op verzoek van de Wijkplatforms Lindenheuvel en Krawinkel. Deze wijkplatforms hebben de gemeente in 2007 verzocht om in aanvulling op de sirenes en de rampenzender een middel aan te bieden waarin inwoners van een bedreigd of getroffen gebied snel informatie en gedragsinstructie krijgen. De ‘burgeralarmering’ is het resultaat daarvan. In de ontwerpfase is het geaccordeerd door de wijkplatforms. In 2008 testen we het systeem, samen met de regionale brandweer. Daarna komt het in principe beschikbaar voor alle regiogemeenten. Het is overigens nu ook beschikbaar voor het zuidelijke deel van Echt-Susteren, aangezien dat in het effectgebied ligt in het Multidisciplinair Coördinatieplan Holtum Noord.